Wydolność beztlenowa oraz tlenowa

Wydolność jest to  zdolność organizmu do wykonywania wysiłku fizycznego. Organizm pobiera energię potrzebną do wykonania wysiłku z procesów beztlenowych oraz  tlenowych. Tak więc wydolność dzieli się na BEZTLENOWĄ oraz TLENOWĄ

 

Wydolność BEZTLENOWA

Jest to krótkotrwały intensywny  wysiłek trwający do 60 sekund

Ewolucyjnie energia dostarczana w ten sposób daje nam możliwość szybkiej ucieczki lub reakcji na niebezpieczeństwo, dostarczanie energii następuje bardzo szybko, jest to jednak okupione dużym wysiłkiem dla organizmu, energia z tych procesów starcza na krótki czas i spalana jest w bardzo krótkim odcinku czasu. Energia do wysiłku pobierana jest w znaczącym stopniu z fosfokreatyny ( 40% ) glikolizy – czyli spalania węglowodanów (50 % ) oraz przemian tlenowych ( 10 % ).

 

Trening wydolności beztlenowej utrzymuje się w przedziale 85% – 100 % tętna maksymalnego

Trening bazujący na wydolności beztlenowej to np. trening interwałowy ( nazywany również treningiem HIIT ).  Przykładem dyscypliny sportu bazującym na przemianach beztlenowych jest sprint.

ewa_swoboda_sprint

 

Wydolność TLENOWA

 

Jest to długotrwały wysiłek fizyczny trwający od 15 minuty treningu (nie powinien jednak trwać krócej niż 40 minut ).

Organizm czerpie energię potrzebną do długotrwałego umiarkowanego wysiłku, z procesów tlenowych, do ich uruchomienia potrzebny jest dłuższy czas niż podczas wysiłku beztlenowego. Trening ten cechuje umiarkowana intensywność, wiec nie jest on tak wyczerpujący dla organizmu jak w przypadku pracy beztlenowej. Energia potrzebna do wysiłku pobierana jest w znaczącym stopniu z glikolizy ( 85 % ) przemian tlenowych ( 15 % ) oraz fosfokreatyny ( 5 % ).

 

Trening wydolności tlenowej utrzymuje się w przedziale 50 % – 85 % tętna maksymalnego.

Trening bazujący na wydolności tlenowej (nazywany jest również treningiem aerobowym )

to np. trening cardio. Przykładem dyscypliny sportu bazującym na przemianach tlenowych jest maraton.

maratończyk

 

 

Co to jest tętno maksymalne?

 

Tętno maksymalne to maksymalna liczba uderzeń sera na minutę. Liczone jest wzorem 220 – wiek. Wartości ta jednak może zmieniać się w zależności od stopnia wytrenowania oraz predyspozycji genetycznych danej osoby.

 

Dlaczego warto znać różnicę?

 

W zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć musimy dostosować czas oraz intensywność treningu. Przedział pracy w jakiej wykonujemy wysiłek ma wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej, rozwój mięśni oraz poszczególnych układów organizmu. Na umieszczonych zdjęciach zwróćcie uwagę jak bardzo różni się budowa ciał sprintera od maratończyka.

 

W kolejnych wpisach dowiecie jaki wpływ na organizm ma trening poszczególnych wydolności.